Brand: Partagas 1845 Extra Oscuro

Robusto, Robusto, 50 x 5 1/4, Box of 20

Partagas 1845 Extra Oscuro

MSRP: $144.80 $115.84

MSRP:

Rothschild, Rothschild, 46 x 5 5/8, Box of 20

Partagas 1845 Extra Oscuro

MSRP: $142.80 $114.24

MSRP:

Toro, Toro, 50 x 6 1/8, Box of 20

Partagas 1845 Extra Oscuro

MSRP: $152.80 $122.24

MSRP:

Churchill, Churchill, 54 x 7 1/4, Box of 20

Partagas 1845 Extra Oscuro

MSRP: $162.80 $130.24

MSRP: